e-hvtd v2.0 (9175)

五道 ngũ đạo
♦Thuật ngữ Phật giáo: Năm đường tái sinh là: Trời, Người, Địa ngục, Súc sinh và Ngạ quỷ (, , , , ).