e-hvtd v2.0 (9175)

五大洋 ngũ đại dương
♦Năm vùng biển lớn trên địa cầu, gồm Thái Bình dương , Ấn Độ dương , Đại Tây dương 西, Nam Băng dương Bắc Băng dương .