e-hvtd v2.0 (9175)

五大洲 ngũ đại châu
♦Năm châu lớn trên thế giới, gồm Á châu , Âu châu , Đại Dương châu , Mĩ châu , Phi châu .