e-hvtd v2.0 (9175)

傲慢 ngạo mạn
♦Kiêu căng tự đại, kiêu ngạo vô lễ. ◇Vương Sung : Tử đệ ngạo mạn, phụ huynh giáo dĩ cẩn kính , (Luận hành , Khiển cáo ).