e-hvtd v2.0 (9175)

利害 lợi hại
♦Lợi ích và tổn hại. ◇Sử Kí : Tiên tri lợi hại, sát ư họa phúc , (Quy sách liệt truyện ) Biết trước lợi ích và tổn hại, xét ở họa phúc.
♦Quan hệ. ◇Thanh bình san đường thoại bổn : Nhữ huynh Cự Khanh bất lai, hữu thậm lợi hại? Hà khổ tự khốc như tử? , ? ? (Tử sanh giao phạm trương kê thử ).
♦Chỉ hình thế tiện lợi và hiểm yếu.
♦Nghiêm trọng. § Cũng nói là lệ hại .
♦Hung tợn, mạnh dữ. § Cũng nói là lệ hại .