e-hvtd v2.0 (9175)

亂倫 loạn luân
♦Dâm dục bất chính trong vòng thân thuộc. ☆Tương tự: loạn dâm .
♦Phá hoại nhân luân đạo đức, luân thường xã hội.
♦Chỉ hôn nhân không tương xứng.