e-hvtd v2.0 (9175)

京師 kinh sư
♦☆Tương tự: kinh đô .