e-hvtd v2.0 (9175)

今生 kim sanh, kim sinh
♦Đời này, kiếp này. § Kiếp hiện tại là kim sanh , kiếp quá khứ là tiền sanh , kiếp tương lai là lai sanh. Tóm cả ba là tam sanh . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thiếp kim sanh bất năng dữ quân vi thê, nguyện tương kì ư lai thế , (Đệ bát hồi).