e-hvtd v2.0 (9175)

勘破 khám phá
♦Xem xét mà tìm ra được cái mới, cái chưa từng biết. ◇Hồng Lâu Mộng : Khám phá tam xuân cảnh bất trường, Truy y đốn cải tích niên trang , (Đệ ngũ hồi) Xét ra cảnh ba xuân không dài lâu, Bèn lấy áo thầy tu đổi lấy áo thời trang.