e-hvtd v2.0 (9175)

丁夜 đinh dạ
♦Canh tư, giờ Sửu. Tức là từ một tới ba giờ đêm. ◇Tư trị thông giám : Dạ hữu ngũ canh: Nhất canh vi Giáp dạ, nhị canh vi Ất dạ, tam canh vi Bính dạ, tứ canh vi Đinh dạ, ngũ canh vi Mậu dạ : , , , , (Ngụy thiệu lăng lệ công gia bình nguyên niên ).