e-hvtd v2.0 (9175)

五味子 ngũ vị tử
♦Một thứ cây, hoa vàng lợt hoặc trắng, quả tròn dùng làm thuốc (latin Schisandra chinensis (Turcz.) Baill).