e-hvtd v2.0 (9175)

五味 ngũ vị
♦Năm vị, gồm điềm, toan, khổ, lạt, hàm , , , , (ngọt, chua, đắng, cay, mặn).