e-hvtd v2.0 (9175)

五金 ngũ kim
♦Năm loại kim gồm vàng, bạc, đồng, sắt và thiếc (hoặc chì) kim, ngân, đồng, thiết, tích (hoặc duyên) , , , , ( ).