e-hvtd v2.0 (9175)

鳩居 cưu cư
♦Chỗ ở của con chim cưu, tức chim tu hú. Nghĩa bóng: Tiếng tự khiêm nói về nhà xấu xí nghèo hèn của mình.