e-hvtd v2.0 (9175)

高祖 cao tổ
♦Từ đời ông nội kể lên hai đời nữa.
♦Ông tổ cao nhất trong họ.