e-hvtd v2.0 (9175)

高懷 cao hoài
♦Hoài bão cao thượng, chí lớn. ◇Tuân Tế : Cao hoài bất khả vong, Kiếm ý hà năng dĩ , (Tặng Âm Lương Châu ).