e-hvtd v2.0 (9175)

霸功 bá công
♦Công nghiệp xưng bá.
♦Bá đạo. Nói tương đối với vương đạo .