e-hvtd v2.0 (9175)

霸佔 bá chiếm
♦Ỷ quyền thế chiếm đoạt. § Cũng viết là . ◇Tam hiệp ngũ nghĩa : Vi hà tương Quách Lão Nhi phụ nữ thưởng lai, ngạnh yếu bá chiếm nhân gia hữu tế chi nữ , 婿 (Đệ ngũ tứ hồi).