e-hvtd v2.0 (9175)

電路 điện lộ
♦Mạch điện. § Tiếng Anh: electrical circuit.