e-hvtd v2.0 (9175)

雙方 song phương
♦Hai bên đối đãi nhau. ◎Như: mãi mại song phương mua bán hai bên.