e-hvtd v2.0 (9175)

陰陽怪氣 âm dương quái khí
♦Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. § Cũng nói là: cổ lí cổ quái .