e-hvtd v2.0 (9175)

陰陽家 âm dương gia
♦Một học phái đề xướng từ thời Chiến quốc theo thuyết âm dương ngũ hành .
♦Người làm nghề theo phái dịch lí, chuyên trị các thuật trạch nhật , chiêm tinh , phong thủy , v.v.