e-hvtd v2.0 (9175)

陰陽 âm dương
♦Khí âm và khí dương: đất trời, vợ chồng, cái đực...