e-hvtd v2.0 (9175)

鐘鳴鼎食 chung minh đỉnh thực
♦Ngày xưa nhà phú quý tới bữa ăn thì phải đánh chuông để gọi người về ăn và khi ăn phải bày ra vạc lớn. Hình dung đời sống xa hoa. ◇Vương Bột : Lư diêm phác địa, chung minh đỉnh thực chi gia , (Đằng Vương Các tự ) Cửa nhà giăng đầy mặt đất, đó là những nhà giàu sang rung chuông bày vạc khi ăn.