e-hvtd v2.0 (9175)

重心 trọng tâm
♦(Vật lí học) Điểm tác dụng hợp lực của các trọng lực lên một vật thể.
♦Tỉ dụ trung tâm hoặc phần chủ yếu của sự tình. ◎Như: tha tương tự kỉ sanh hoạt đích trọng tâm đô phóng tại hài tử thân thượng .
♦(Hình học) Chỉ điểm gặp nhau của ba trung tuyến trong hình tam giác.