e-hvtd v2.0 (9175)

邊功 biên công
♦Công huân lập được ở vùng biên cương. ◇Thủy hử truyện : Trẫm dục yếu đài cử nhĩ, đãn hữu biên công, phương khả thăng thiên , , (Đệ nhị hồi) Trẫm muốn tiến cử ngươi, nhưng phải có công lao gì ở vùng biên giới, mới có thể thăng chức được.
♦Việc xảy ra ở vùng biên giới.