e-hvtd v2.0 (9175)

公主 công chúa, công chủ
♦Con gái của thiên tử hoặc quốc vương.