e-hvtd v2.0 (9175)

週歲 chu tuế
♦Đầy một tuổi. § Cũng viết .