e-hvtd v2.0 (9175)

農業 nông nghiệp
♦Sản phẩm nông nghiệp. ◇Hán Thư : Cư dân đắc tịnh điền tác, bất thất nông nghiệp , (Triệu Sung Quốc truyện ).
♦Nghề nông, nghề trồng trọt và nuôi dưỡng súc vật.