e-hvtd v2.0 (9175)

軫懷 chẩn hoài
♦Thương nhớ trăn trở. ◇Khuất Nguyên : Xuất quốc môn nhi chẩn hoài hề (Cửu chương , Ai Dĩnh ) Ra khỏi quốc môn mà lòng thương nhớ trăn trở hề.