e-hvtd v2.0 (9175)

賠錢貨 bồi tiền hóa
♦Món hàng phải bù thêm tiền. § Chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho mang theo trang liêm (nữ trang, quần áo...) làm của hồi môn (tục lệ ngày xưa).