e-hvtd v2.0 (9175)

西方 tây phương
♦Hướng tây. ◇Tuân Tử : Tây phương hữu mộc yên, danh viết xạ can 西, (Khuyến học ).
♦Chỉ chung những quốc gia Âu Mĩ ở tây bán cầu. ◎Như: tây phương văn hóa 西.
♦Phật giáo dụng ngữ: Chỉ thế giới cực lạc ở phương tây. ◎Như: tây phương tịnh độ 西.
♦Họ kép.