e-hvtd v2.0 (9175)

儀式 nghi thức
♦Hình thức trật tự cử hành điển lễ. ◎Như: nghi thức giản đan nhi long trọng .
♦Nghi thái. ◇Vương Xán : Biểu lục kí chi nghi thức (Mã não lặc phú ) Hiển dương nghi thái của ngựa lục ngựa kí.
♦Cách thức chế độ trắc định lịch nhật . § Lịch nhật là sách lịch ghi năm tháng, tiết khí, cát hung, nghi kị.
♦Phép tắc, mô thức. ◇Tô Triệt : Tương nghi thức ư văn khảo, dĩ giáo hiếu ư chư hầu , (Hoàng thái hậu đáp thư ).