e-hvtd v2.0 (9175)

薄弱 bạc nhược
♦Yếu đuối, nhu nhược. ◇Vương Sung : Thọ đoản thủy sanh nhi tử, vị sản nhi thương, bẩm chi bạc nhược dã , , (Luận hành , Khí thọ ).