e-hvtd v2.0 (9175)

蒲劍 bồ kiếm
♦Cây lác. § Còn gọi là cây bạch xương , xương bồ , nghiêu cửu .
♦Người Trung Hoa có tập tục vào tiết Đoan Ngọ treo lá cây lác hình lưỡi kiếm lên mái nhà để trừ tà.