e-hvtd v2.0 (9175)

倫敦 luân đôn
♦London, thủ đô nước Anh.