e-hvtd v2.0 (9175)

自由貿易 tự do mậu dịch
♦Tự do mua bán.