e-hvtd v2.0 (9175)

膏粱美味 cao lương mĩ vị
♦Đồ ăn ngon quý.