e-hvtd v2.0 (9175)

背義 bội nghĩa
♦Phản lại ân nghĩa của người khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bội nghĩa chi đồ, hà cảm mại ngã , (Đệ thất hồi) Thằng bội nghĩa kia! Sao mày dám lừa tao?