e-hvtd v2.0 (9175)

俳優 bài ưu
♦Tuồng hoạt kê, tạp hí.
♦Người diễn tuồng hoạt kê ngày xưa. ◇Sử Kí : Kim thạch ti trúc chi thanh bất tuyệt ư nhĩ, duy trướng chi tư bài ưu chu nho chi tiếu bất phạp ư tiền , (Chủ Phụ Yển truyện ) Tiếng chuông khánh đàn sáo không ngừng bên tai, trước màn trướng ở chốn riêng tư đầy những tiếng cười của những con hát tuồng, thằng hề.