e-hvtd v2.0 (9175)

稟生 bẩm sanh, bẩm sinh
♦Đầu thai, thụ sinh. ◇Tuệ Viễn : Phàm tại hữu phương, đồng bẩm sanh ư đại hóa , (Cầu tông bất thuận hóa ).
♦Bẩm tính, phẩm tính tư chất thiên phú. ◇Nhạc Phi : Nhiên thần bẩm sanh kì kiển, phú phận hàn bạc , (Từ sơ trừ tứ ngân quyên trát tử ).