e-hvtd v2.0 (9175)

矜重 căng trọng
♦Giữ mình nghiêm túc. ◇Lưu Đại Khôi : Tuy Tử Dĩnh thượng hữu lưỡng huynh, giai tòng dư thụ học, nhi kì tâm tương căng trọng, thù bất đãi Tử Dĩnh , , , (Chu Tử Dĩnh thi tập , Tự ).