e-hvtd v2.0 (9175)

矜功 căng công
♦Khoe khoang công trạng. ◇Chiến quốc sách : Căng công bất lập, hư nguyện bất chí , (Tề sách tứ ) Khoe công thì không thành, nguyện vọng hão huyền thì không đạt.