e-hvtd v2.0 (9175)

盤古 bàn cổ
♦Theo truyện thần thoại Trung Quốc, Bàn Cổ là thủy tổ loài người. Sau Bàn CổTam Hoàng . ◇Tây du kí 西: Tự tòng Bàn Cổ phá hồng mông, Khai tịch tòng tư thanh trọc biện , (Đệ nhất hồi) Từ khi Bàn Cổ phá tan trạng thái hỗn độn (của vũ trụ lúc mới hình thành), Bắt đầu phân biệt rõ ràng trong đục.