e-hvtd v2.0 (9175)

供稱 cung xưng
♦Trả lời thẩm vấn. ◇Lão tàn du kí : Ngụy lão nhi cung xưng: "Nguyệt bính thị đại nhai thượng Tứ Mĩ trai tố đích, hữu độc vô độc, khả dĩ chất chứng liễu" : ", , " (Đệ nhất ngũ hồi).
♦Lời kể, trần thuật.