e-hvtd v2.0 (9175)

病患 bệnh hoạn
♦Bệnh tật, đau yếu. ◇Quan Hán Khanh : Ngã thứ liễu nhĩ diện nhan, hưu ưu sầu nhiễm bệnh hoạn , (Phi y mộng , Đệ nhất chiệp ).
♦Người mắc bệnh, bệnh nhân. ◇Âu Dương Tu : Kì gian lão nhược bệnh hoạn đoản tiểu khiếp nọa giả, bất khả thắng sổ , (Chuẩn chiếu ngôn sự thượng thư ).