e-hvtd v2.0 (9175)

甘寢 cam tẩm
♦Ngủ say, ngủ ngon. § Cũng nói là cam thụy . ◇Liêu trai chí dị : Hồ kí tận, thủy giải y cam tẩm , (Tần Sinh ) Uống cạn bầu rồi mới cởi áo ngủ say.