e-hvtd v2.0 (9175)

伴娘 bạn nương
♦Ngày xưa con gái xuất giá, có người nữ thông thạo nghi thức hôn lễ đi theo giúp đỡ gọi là bạn nương .
♦Cô phụ dâu. § Cũng gọi là nữ tân tướng .