e-hvtd v2.0 (9175)

炙背 chích bối
♦Phơi lưng, mặt trời chiếu vào như nướng. § Cũng như sái bối .