e-hvtd v2.0 (9175)

根深蒂固 căn thâm đế cố
♦Gốc cây sâu, cuống hoa vững. Tỉ dụ rất bền vững, không thể dao động. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thân thích mãn triều, đảng vũ tứ bố, phương năng cú căn thâm đế cố 滿, , (Quyển nhị thập nhị).